8u52

European Heritage Label voor de Koloniën van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken, krijgen een European Heritage Label. Ze werden, samen met negen andere sites, bekroond omdat ze een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt.

Unesco-dossier

Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid is door Vlaanderen en Nederland gezamenlijk ingediend. De Koloniën zijn opgericht in het begin van de 19de eeuw om armoede via sociale tewerkstelling in nieuw ingerichte landbouwkoloniën te bestrijden. Kempens Landschap ziet dit label als nieuwe stimulans en kanaal om de boodschap en het belang van de Koloniën van Weldadigheid vanuit maatschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt verder uit te dragen. Naast deze erkenning hoopt Kempens Landschap ook het lopende UNESCO-dossier tot een goed einde te kunnen brengen.