7u36

Eerste schepen Michel Jansen stapt uit schepencollege

In Hoogstraten neemt eerste schepen Michel Jansen op de gemeenteraad van 27 juni ontslag uit het schepencollege. Hij doet dit om persoonlijke redenen. Hij blijft wel zetelen als gemeenteraadslid.

Michel Jansen wordt als schepen opgevolgd door huidig gemeenteraadsvoorzitter Jef Vissers. Hij neemt alle bevoegdheden over, behalve Stadsontwikkeling. Deze bevoegdheid gaat naar schepen Piet Van Bavel die nu ook al bevoegd is voor Stadsprojecten en Stadspatrimonium. Die laatste draagt zijn bevoegdheid als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over aan Jef Vissers.

Gemeenteraadslid Gert Van den Bogaert wordt vanaf 27 juni voorzitter van de gemeenteraad. 

Foto: N-VA Hoogstraten