16u30

Duffel naar 4de provinciale?

Enkele leden van de algemene vergadering van de vzw KFC Duffel hebben een nieuwe vzw ‘Sporting Club Duffel’ opgericht om in 4de provinciale met een schone lei te kunnen starten. De vrees bestaat dat KFC Duffel door de verschuldigde btw en door een onderzoek van de RSZ naar vorig seizoen genoodzaakt zal zijn om in vereffening of faling te gaan. Op die manier zorgt de nieuwe vzw dan voor continuïteit voor het jeugd- en damesvoetbal. Het clubbestuur voegt er wel aan toe dat er getracht wordt om verder te doen met KFC Duffel en dat er altijd gevoetbald zal worden op de Rooienberg.