6u14

Drie sportclubs in Bonheiden schaffen ledverlichting aan met gemeentelijke sportsubsidie

Vanaf oktober levert de gemeente Bonheiden de terreinen van KV Bonheiden, VC Rijmenam en tennisclub BTK simultaan ledverlichting. Hiervoor gebruikt ze haar jaarlijkse sportinvesteringssubsidie van 10.000 euro die begroot is in het meerjarenplan 2019-2025.

De voorzitters van tennisclub BTK en voetbalclubs KV Bonheiden en VC Rijmenam kopen de ledverlichting in samenspraak met de vzw Berentrode. De clubs dragen zelf 25% van de kost, het overige deel wordt door de gemeente via de vzw Berentrode bekostigd.