8u45

Doortrekking ring Turnhout met ondertunneling

Het Turnhoutse schepencollege wil werk maken van de doortrekking van de ring in het noorden van de stad, op voorwaarde dat er onderzoek gebeurt naar een ondertunneling van natuurgebied Boones Blijk. Dat blijkt uit een document van het stadsbestuur dat onze redactie kon inkijken. Buurtbewoners zijn al langer vragende partij voor ontsluiting van dit stuk Turnhout, maar ze geloven niet dat die er snel zal komen.
insluiten