13u46

Discussie over jacht in Den Aert in Noorderwijk

In Herentals is er discussie of er al dan niet opnieuw gejaagd mag worden in natuurgebied Den Aert in Noorderwijk. Vroeger was het domein in privéhanden en hadden jagers er vrije toegang. Maar sinds het natuurgebied in 2017 in handen kwam van de stad Herentals en Kempens Landschap is jagen er ten strengste verboden. Maar het huidige stadsbestuur van Herentals voert nu gesprekken met jagersverenigingen, want die zouden wel opnieuw willen jagen in Den Aert. Tot grote ergernis van de oppositie. Straks meer in RTV Vandaag.