4u32
De wereld vandaag

Dijk Rashoevebeek afgegraven: "Wateroverlast Rashoevewijk vermijden"

Het provinciebestuur en het Heistse gemeentebetuur willen de wateroverlast in de Rashoevewijk aanpakken. Om bij hoge waterstanden meer ruimte voor water te creëren, heeft de provincie de dijk tussen de Rashoevebeek en het bekken laten afgraven.

"In totaal werd er 2.800m³ grond afgevoerd zodat er meer plaats vrijkomt om bij hoge waterstanden water tijdelijk te stockeren", klinkt het. "Aan de zuidzijde van het bekken heeft de provincie de wal bijgewerkt en de afwatering van de omliggende percelen verbeterd."

Het wandelpad langs de beek is al meteen opengesteld voor het publiek.

Foto: provincie Antwerpen