21u12

Dessel organiseert gezondheidsenquête

De gemeente Dessel organiseert voor haar inwoners een gezondheidsenquête. Dat kadert in het project Gezonde Gemeente van LOGO Kempen (Lokaal Gezondheidsoverleg) waar Dessel sinds vorig jaar deel van uitmaakt. Hiermee engageert de gemeente zich om meer in te zetten op gezondheid, zowel fysisch als psychisch. Dat kan gaan van wandelprojecten tot lezingen rond dementie, van jongeren aan het sporten krijgen, tot valpreventie voor senioren, van het plaatsen van de mammobiel tot een kookworkshop rond gezond eten. Via de gezondheidsenquête wil de gemeente te weten komen waar de noden van de Desselaars liggen. Op die manier kan ze hierop inspelen en activiteiten organiseren die op grote belangstelling kunnen rekenen. De enquêtes worden verspreid via de gezondheidsmedewerkers (apothekers, dokters, kinesisten, thuisverplegers, …) en de scholen en is ook verkrijgbaar in het administratief centrum De Plaetse. Hij kan ook online ingevuld worden via een banner op www.dessel.be.