16u55

Deputatie weigert vergunning voor vierde windturbine in Gompel

Na het negatief advies van het schepencollege geeft ook de deputatie van de provincie Antwerpen geen vergunning voor een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen. Die zou komen op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel.

Honderden bewaarschriften tegen 200 meter hoge windturbine

De deputatie volgt de argumentatie van het gemeentebestuur om de aanvraag niet te vergunnen. Tijdens het openbaar onderzoek liepen honderden bezwaarschriften tegen de windturbine binnen. 

De bijkomende vierde turbine van Luminus zou een tiphoogte krijgen van 200 meter, wat 50 meter hoger is dan de bestaande turbines van een vorige generatie. Zo heeft de tiphoogte van 200 meter een zeer grote impact op de directe omgeving. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed). Tenslotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.

De deputatie verleent geen vergunning en volgt hiermee het negatieve advies van het gemeentebestuur. Na deze negatieve beslissing bestaan er nog steeds beroepsmogelijkheden voor de initiatiefnemer(s).