10u49

Dakranden van Githo worden hersteld nadat ze afbrokkelden

Een aannemer start volgende week met de dringende herstellingswerken aan de dakranden van het schoolgebouw van Githo Nijlen. In een eerste fase wordt er gewerkt aan de zijde van de Gemeentestraat. De helft van de rijbaan wordt ingenomen, er is wisselend verkeer met verkeerslichten.

Begin augustus vielen aan het schoolgebouw van het Githo betonnen brokstukken naar beneden. Ze kwamen acht meter lager op het trottoir en het fietspad in de Gemeentestraat terecht. Er vielen gelukkig geen gewonden. Vermoedelijk was de hitte de reden dat het beton loskwam. De roofing werd tijdelijk verstevigd met zandzakjes. Volgende week wordt gestart met de voorlopige herstelling van de dakranden.

Wisselend verkeer met verkeerslichten

De aannemer start met het wegnemen van de stukken beton van de dakranden, stelt vervolgens het resterende beton veilig en voert een voorlopige herstelling uit. Hiervoor heeft hij zeven werkdagen nodig zodat deze fase van de werken klaar is tegen de start van het schooljaar. Om de verkeersdoorstroming zo weinig mogelijk te hinderen, wordt er eerst gewerkt aan de zijde van de Gemeentestraat en later op het terrein van de school zelf, 

Tijdens de werken regelen verkeerslichten wisselend verkeer in de Gemeentestraat, van 7 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Buiten deze uren is er wel verkeer in beide richtingen mogelijk, fietsers en voetgangers moeten wel de hele tijd het voet- en fietspad aan de overzijde van de Gemeentestraat gebruiken. Wie wil omrijden moet rekening houden met een verzakking op de aansluiting van de Katerstraat met de Paashoekstraat. Daardoor is er in de Katerstraat geen doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen.

Fase twee

Na de werken aan de zijde van de Gemeentestraat, schuift de aannemer door naar de zijde van de speelplaats. Dit gebeurt tijdens de start van het schooljaar. Met de school worden afspraken gemaakt om de veiligheid te garanderen en de impact voor de leerlingen en leerkrachten tot een minimum te beperken. Wanneer de dakranden definitief worden afgewerkt, is momenteel nog niet bekend. 

Foto: Gemeente Nijlen