10u53

Captatieverbod in provincie Antwerpen aangepast

Gouverneur Cathy Berx heeft het captatieverbod, dat sinds deze zomer van kracht was op onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen, aangepast.

Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil. Daar mag opnieuw water worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen. 

Kwetsbare beken

In enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode. Daar blijft het captatieverbod nog wel gelden. Het gaat om het Maasbekken (gedeeltelijk), Molenbeek (gedeeltelijk), Laarse Beek, Zwarte Neet, Voorste Neet en Achterste Neet. 

Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder De Vlaamse Waterweg.