7u03

Bouw van twee nieuwe bruggen voor nieuwe woonwijk aan Keerdok kan starten

Stad Mechelen heeft een aannemer aangesteld om twee bruggen te bouwen over de Dijle ter hoogte van het Keerdok.

Er komt een fiets- en voetgangersbrug die het parkeergebouw op de Eandistip en het nieuwe Rode Kruisplein met elkaar verbindt. En daarnaast komt er een brug voor het gemotoriseerd verkeer voor de ontsluiting van de Keerdoksite met de N16. De kostprijs bedraagt zo’n 2,8 miljoen euro.

Beide bruggen en het parkeergebouw openen normaal in 2022. Nadien volgt de bouw van de verschillende woonprojecten en bijhorende publieke ruimte waaronder een park.