3u03

Bornem rooit ruim 400 populieren, maar vervangt ze allemaal

In Bornem verdwijnen de komende weken liefst 438 populieren. De bomen moeten weg omdat ze ondermeer de ondergrondse leidingen beschadigen en omdat ze een gevaar kunnen vormen voor wie er onder wandelt of rijdt. De omgehakte populieren worden allemaal vervangen. Door inheemse bomen, die minder schadelijk zijn voor de omgeving.
insluiten