14u35

Bonheiden voert trajectcontroles in in 10 straten, oppositie trekt naar gouverneur

De invoering van nieuwe trajectcontroles in Bonheiden blijft voor beroering zorgen. Na heel wat protest tegen de eerdere aankondiging dat de gemeente 22 trajectcontroles wilde invoeren, wordt dat aantal in eerste instantie teruggeschroefd tot 10 straten. Die zouden volgend jaar ingevoerd worden. Oppositiepartijen N-VA en Groen trekken naar de gouverneur. Volgens hen is het onwettig dat het gemeentebestuur met een privé-partner in zee gaat die de GAS-boetes deels int en voor de infrastructuur zorgt. "Dat is in strijd met de wet op de overheidsopdrachten", klinkt het.

Ook op sociale media was er heel wat protest tegen de plannen. "Onmiddellijk na de gemeenteraad van 27 oktober gingen heel wat kaartjes rond, waarbij het wél leek alsof het snelheidsregime in een aantal straten zou wijzigen, namelijk zou verlagen tot 30 km/h. Dit is onjuist, maar het veroorzaakte – begrijpelijk – heel wat commotie", zegt het gemeentebestuur.

"Ook wekte de aankondiging van 22 trajectcontroles verkeerdelijk de indruk dat deze allemaal op korte termijn zouden gerealiseerd worden. In heel wat van deze 22 straten worden nu – of in de nabije toekomst –rioleringswerken uitgevoerd, zodat de realisatie van een eventuele trajectcontrole sowieso niet voor meteen zou zijn."

10 straten

"Uit begrip voor de geschrokken reactie van vele burgers bij het horen van het getal ‘22’, wordt in eerste instantie met TAAS een overeenkomst gesloten tot realisatie van 10 trajectcontroles. Deze 10 trajectcontroles zullen in 2022 gerealiseerd  worden:  Guldensporenlaan, Dorp, Oude Kasteellaan, Oude Keerbergsebaan, Achterdiedonken, Zwarte Leeuwstraat, Gestellei, Hoogstraat, Lange Dreef, Korte Dreef.

Er zullen binnen de politiezone ook 2 nieuwe agenten aangeworven worden voor de snelheidshandhaving." Zij krijgen onder andere de opdracht om in de overige 12 initieel aangeduide straten bijkomende acties te organiseren."