11u59

Bodemonderzoek naar mogelijke verontreiniging op Mechelen-Zuid

Er komt een onderzoek om na te gaan of de bodem en het grondwater in de buurt van de fabriek van Chemours, het vroegere Dupont, in Mechelen-Zuid niet verontreinigd is met PFOS. Dat is de chemische stof waarover nu veel te doen is in Antwerpen. Tot 2008 werd er ook op de site in Mechelen PFOS gebruikt. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er geen ernstige bodemverontreiniging is. Maar de stad, OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, en het bedrijf zelf willen zo snel mogelijk zekerheid.
insluiten