12u20

Biodiversiteit in Rijkevorselse kerk

De gemeente Rijkevorsel heeft in samenspraak met ANB en Natuurpunt Markvallei de kerk van Rijkevorsel aantrekkelijker gemaakt voor vleermuizen en gierzwaluwen. Binnen in de kerkzolder heeft het gemeentepersoneel drie nestkasten gehangen voor vleermuizen, ook de luiken van de kerktoren werden aangepast zodat er minder tocht optreedt in de zolder, maar de vleermuizen toch in en uit de toren kunnen vliegen. Aan de buitenkant van de toren zijn twee jaar geleden al acht nestkasten voor gierzwaluwen geplaatst. De actie werd betaald door de Rijkevorsele milieuraad en draagt bij tot een grotere biodiversiteit in en rond de kerktoren.