4u53

Bewoners in Herentals bang voor onteigeningen

De buurtbewoners van Vennen en Dikberd in Herentals zijn erg geschrokken van de mogelijke plannen van Vlaanderen om van het landbouwgebied waarin ze wonen een industrieterrein te maken. De plannen zijn nog niet concreet, maar er loopt wel al een onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de buurt. De stad zelf zegt zelf niet meteen vragende partij te zijn, maar wel te willen meewerken aan het onderzoek.
insluiten