18u13

Beste resultaat sinds start Bob-campagnes

De Bob-campagne 2014-2015 kan als geslaagd worden beschouwd. Het aantal bestuurders dat positief blies bij een alcoholcontrole was nog nooit zo laag. Dat blijkt uit cijfers van het BIVV en de federale politie. Van alle provincies werden in Antwerpen de meeste alcoholcontroles uitgevoerd. Bijna een op de vier van de testen (24%) werd in onze provincie afgenomen. Met 1,8% positieve bestuurders scoort de provincie Antwerpen ook opmerkelijk beter dan het nationaal gemiddelde (2,8%). In provincies waar de kans om gecontroleerd te worden reëel en relatief het grootst is, bedraagt het aantal positieve bestuurders minder dan het nationaal gemiddelde.