19u25

Belastingdienst trekt weg uit administratief centrum van Lier

In de loop van volgend jaar zal de FOD Financiën het administratief centrum in de Lierse Kruisbogenhofstraat verlaten. Ook het Vredegerecht zit in dit gebouw en de stad Lier maakt zich zorgen over de toekomstige invulling van de site.

In 2024 vertrekt de federale overheidsdienst Financiën weg uit het Rijksadministratief Centrum in Lier. Aangezien het Vredegerecht, dat onder de FOD Justitie valt, ook in het gebouw zit, is de stad niet zeker hoe de toekomst voor het gebouw eruit ziet. De stad nam contact op met de Regie der Gebouwen over de toestand van het complex en hun interesse in de bestemming ervan. Er wordt al aan mogelijke andere invullingen gedacht, zoals stadskantoren, klaslokalen, parkeerruimte en wooneenheden. 

 

Foto: RTV