1u56

Belasting op kippen

Retie waarschuwt voor valse aanslagbiljetten die in de gemeente circuleren. Een inwoner bracht zo'n biljet binnen. Het heft een belasting op het bezit van kippen en paarden maar zo'n belasting bestaat helemaal niet en het vermelde rekeningnummer is niet van de gemeente. Volgens het document wordt de belasting op 1 januari ingevoerd in een aantal Kempense gemeenten. Wie twijfels heeft over de echtheid van facturen kan altijd contact opnemen met de gemeente in kwestie. Straks meer in RTV Vandaag.