13u12

Aandeel kwetsbare weggebruikers daalde in 2021 met acht procent

Het voorbije jaar waren er in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 163 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 225 mensen raakten gewond. Het is één van de laagste cijfers ooit. Alleen in 2016 en 2020 waren er minder verkeersongevallen. Helaas vielen er ook 4 dodelijke verkeersongevallen te betreuren.

43% van alle verkeersslachtoffers in 2021 waren kwetsbare weggebruikers. Bij 13 ongevallen met gewonden was de bestuurder die het ongeval veroorzaakte, onder invloed van alcohol. 

In 2021 stelden ze ook 50 932 verkeersinbreuken vast. De meerderheid hiervan waren snelheidsovertredingen. 4% van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken.