2u27

6 zware ongevallen met gevaarlijke producten in huisvuilzak

De stad Mechelen gaat strenger toezien op het correct aanbieden van de huisvuilzakken. Vorig jaar raakten 6 huisvuilophalers van intercommunale IVAREM gewond doordat er in de zakken scherpe voorwerpen zaten. Ook te volle of te zware zakken vormen nog vaak een probleem voor de ophalers. Wei zijn huisvuil niet correct aanbiedt, zal eerst een waarschuwing krijgen. Maar als dat niet helpt, dan volgen er GAS-boetes.
insluiten