19u58

447 kandidaten voor eerste burgerpanel

447 Mechelaars hebben zich gemeld voor het eerste Mechelse burgerpanel. Uit die groep zullen 50 mensen geloot worden die de gemeenteraad mogen adviseren over bepaalde thema’s. De stad had 5000 Mechelaars gecontacteerd voor dit eerste panel. Daarbij is rekening gehouden met vijf criteria om een sociale mix te garanderen. Zo is geselecteerd op basis van geslacht, woonplaats, leeftijd, opleiding en herkomst. Van de 447 kandidaten zullen binnenkort 50 Mechelaars uitgeloot worden. Op 19 maart komt de groep een eerste keer bijeen voor een kennismaking.