3u07

2 Balense scholen gaan dicht door coronavirus

De gemeente Balen heeft in crisisoverleg met de vrije scholen van Balen-centrum en deelgemeente Olmen beslist om de 2 scholen de resterende 2 dagen van dit trimester te sluiten. Op de school in Balen-centrum zijn 17 besmettingen vastgesteld, in Olmen iets minder maar die school is ook iets kleiner. De gemeente raadt de kinderen van de basisschool ook af om de komende dagen naar de sportclub of jeugdbeweging te gaan.
insluiten