1u00
maandag 10 mei
19°C
0 km

1000 jobs bedreigd bij wegenbouwers

Het gaat niet goed met de voor de Kempen belangrijke sector van de wegenbouw. Besparingen bij de gemeenten beginnen een zware tol te eisen. Duizenden jobs staan op de tocht.