Zwerfvuilhandhavers van OVAM boeken goede resultaten in 2023

maa 22 Apr
© RTV

De Zwerfvuilhandhavers van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM hebben het voorbije jaar 65% meer overtredingen vastgesteld dan in 2022. Gemeentebesturen kunnen de handhavers inhuren om op hun grondgebied controles uit te voeren op zwerfvuil. Heel vaak gaat het om weggooien van sigarettenpeuken. Maar ook om verpakkingen en papiertjes of hondenpoep.

In de top vijf voor ons zendgebied spant Mechelen de kroon met 316 overtredingen op 35 dagen, gevolgd door Turnhout, Mol, waar er in verhouding minder overtredingen waren op bijna dezelfde tijd. Geel en Heist-op-den-Berg sluiten het lijstje af.

Jan Verheyen van de OVAM geeft meer duiding. En wat opvalt, in ons zendgebied hebben bijna alle gemeenten al gebruik gemaakt van de handhavers.