Restauratie pastorie Veerle kan eindelijk starten

woe 17 Apr
© Gemeente Veerle

Na 10 jaar komt er schot in het restauratiedossier van de pastorie in Veerle. Eén van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies was een strakke timing om de werken uit te voeren. De planning is nu in die zin aangepast zodat de subsidies werden toegekend.

De pastorie in Veerle-Laakdal is een beschermd monument, waarvan de eerste vestigingssporen dateren uit de 14de eeuw. In het verleden verbleven hier de parochiepastoors en -onderpastoors. Later werd het imposante gebouw voor een tijdlang gemeentehuis, sociaal huis en bibliotheek. Nu staat het al geruime tijd leeg.

In 2014 diende gemeente Laakdal een restauratiedossier in om de pastorie in Veerle te herbestemmen als brasserie en op die manier subsidies te bekomen voor de nodige restauratiewerken. Nu die zijn toegekend, kan de restauratie starten. De aanbouw waar momenteel de muziekschool zit, verdwijnt. De pastorie wordt in zijn oude glorie hersteld. Er komt een brasserie die via erfpacht uitgebaat wordt.

Tine Gielis, burgemeester, is blij met de nieuwe invulling voor het gebouw: “Het dossier van de pastorie van Veerle sleept al vele jaren aan. Als gemeentebestuur is het onze kerntaak om deze gebouwen een nieuwe ziel te geven. Zo is in Eindhout de pastorie bewoond door de pastoor en in Vorst Centrum is de werking van de kerkfabriek en parochie gehuisvest in de pastorie."

Pastorie in Vorst-Meerlaar

Ook voor de pastorie in Vorst Meerlaar wordt naar een gepaste oplossing gezocht. In 2002 werd de voormalige pastorie met bijgebouwen beschermd omwille van de historische waarde. Sinds 2006 is het pand onbewoond. In 2018 werd restauratiedossier voor de pastorie en het aangrenzende schooltje ingediend. Een restauratie en herbestemming is hoognodig.

"Het gemeentebestuur wil de pastorie op de gelijkvloerse verdieping herbestemmen als collectieve autonome dagopvang voor ouderen die zorg nodig hebben. Op de eerste verdieping plannen we twee sociale verhuurappartementen. Het schooltje zal ingericht worden als herinnering aan de onderwijzerswoning en het aangrenzende klaslokaal," aldus burgemeester Gielis.

Momenteel baat Familiehulp de dagverzorging NOAH (Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, Huiselijkheid) uit in een gemeentelijk pand aan de Geelsebaan. Maar het barst er uit haar voegen en een grotere behuizing dringt zich op.

Burgemeester Tine Gielis en gemeenteraadslid Niels Vermeulen hopen op een snellere toekenning van de restauratiesubsidies. Ook hiervoor willen ze, samen met Familiehulp, te rade gaan bij de bevoegde minister.