Laakdal is een reservaat voor korstmossen: "Slechts twee in Vlaanderen"

zon 7 Apr
natuur mossen
© RTV

De omgeving van de kerk van Vorst-Laakdal is een echt reservaat van zogenaamde korstmossen. Korstmos is eigenlijk een schimmel die veel kan vertellen over de luchtkwaliteit in de buurt. Maar het komt niet zoveel meer voor in Vlaanderen. Eigenlijk nog maar op twee plaatsen, waaronder dus Laakdal.

Het korstmos op en rond de kerk van Laakdal is er gekomen door de combinatie van de ijzerzandsteen van de kerk en de bakstenen. Op de kerk zelf is het korstmos verdwenen na de recente restauratie, maar het muurtje rond het kerkhof is nog wel erg aangetast en is dus nu een hotspot voor wie de schimmels wil bestuderen.

Natuurpunt maakte de gemeente er attent op dat het eigenlijk om unieke soorten mossen gaat. Daarom werd beslist om de muren rond de kerk niet te behandelen en de kortsmossen vrij spel te geven.