Huize Bastijns moet kinderopvang worden

maa 1 Apr
© Gemeente Beerse

Het lokaal bestuur van Beerse heeft beslist om Huize Bastijns aan de Bisschopslaan 5 in erfpacht te geven. Het gaat op zoek naar een nieuwe eigenaar, die er bij voorkeur gesubsidieerde baby- en peuteropvangplaatsen in wil onderbrengen.

Nu de herbestemming door erfpacht van Huize Bastijns vaststaat, gaat het lokaal bestuur op zoek naar een nieuwe eigenaar die minstens 14 gesubsidieerde opvangplaatsen wil bieden. Die moet op eigen verantwoordelijkheid en kosten bekijken in welke mate renovatie nodig is om te voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor het vestigen van een kwalitatieve baby- en peuteropvang.

Ten laatste op 1 januari 2026 moet de baby- en peuteropvang de deuren kunnen openen. Zo’n gesubsidieerde kinderopvang moet werken met tarieven die gerelateerd zijn aan het inkomen van de ouders. Daardoor wordt de betaalbaarheid beter gegarandeerd.

Kandidaten

Kandidaat-eigenaars moeten ten laatste op 6 mei om 12 uur een dossier indienen. Het dossier wordt vervolgens beoordeeld op volgende 3 criteria: Kwaliteit, renovatie en exploitatie van het onroerend goed, Financieel plan en Plan van aanpak inclusief timings

De complete gunningsleidraad voor kandidaat-eigenaars vind je, samen met het EPC- en bodemattest, op https://www.beerse.be/herbestemming-huize-bastijns