Extra plaatsen bij Giblo in Beerse

maa 20 mei

De Vlaamse Regering zorgt voor extra capaciteit bij Giblo In Beerse. De school biedt aangepast onderwijs aan voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen.

Sinds kort trekt Vlaanderen elk jaar extra budget uit, zodat scholen zelf al kunnen opstarten zonder dat ze eerst moeten wachten op groen licht van de regering. Zo wil de regering op korte termijn extra plaatsen creëren in bestaande scholen van het buitengewoon onderwijs zoals Giblo in Beerse.

De scholen kunnen hierdoor hun aanbod uitbreiden. Er komen zo extra schoolbanken bij voor kinderen en jongeren met een auditieve beperking, een spraak- of taalstoornis, een verstandelijke beperking, een emotionele of een gedragsstoornis of een autismespectrumstoornis.