Actiegroep 'Red het Speelbos' zamelt geld in om juridische procedure te betalen

don 7 Dec
De actiegroep 'Red het Speelbos' in Heist-op-den-Berg zamelt geld in om haar procedure voor de Raad van State te kunnen bekostigen. Het organiseert daarvoor onder meer de Bosfeesten in februari. De actiegroep ijvert ervoor om een bos in het centrum van Heist, aan de voormalige Aldi-site te behouden. De gemeente heeft er het Ruimtelijk Uitvoeringsplan aangepast om er te kunnen bouwen, en het bos dreigt daarbij te verdwijnen, zegt de actiegroep.

Na een petitie twee jaar geleden heeft Red het Speelbos, samen met onder meer Greenpeace en BOS+ een advocaat onder de arm genomen om bij de Raad van State een verzoekschrift tot vernietiging van het RUP in de dienen. Om dat te bekostigen zamelen ze geld in, via de bosfeesten én vrije giften. 

Foto: archief RTV