32.651,36 euro voor 't Gevolg

zon 3 Sep 2017
32.651,36 euro. Dat bedrag heeft theaterwerkplaats 't Gevolg ingezameld voor een nieuwe muur voor hun zaal. De oude muur moest afgebroken worden omdat hij niet meer stabiel was na werken op de Turnovasite ernaast. Ondertussen is er een tijdelijke muur geplaatst, maar voor een definitieve oplossing is veel geld nodig.