124 Mechelse theaterpoppen krijgen onderdak in Hof van Busleyden

din 1 Jun 2021
Museum Hof van Busleyden neemt 124 Mechelse theaterpoppen op. Daarmee is de toekomst van de unieke collectie theaterpoppen is veiliggesteld. Museum Hof van Busleyden neemt ze over en geeft ze in bruikleen aan De Maan dat ze blijft bewaren in de Brusselpoort. De gemeenteraad zette gisteravond het licht op groen gezet voor de definitieve aanvaarding van de schenking.

Poppenmaker Contryn

Het merendeel van de theaterpoppen is in Mechelen verzameld, gemaakt of gebruikt door drie generaties van de bekende poppenmakerfamilie Contryn. Twee jaar geleden startte de zoektocht van  CEMPER, het centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed, naar een nieuwe thuis voor de collectie historische theaterpoppen. Een aanzienlijk deel komt nu in handen van Museum Hof van Busleyden.Gezien het bijzondere belang van het figurentheater voor de stad Mechelen toonde het museum zich bereid om eigenaar te worden van een deel van de collectie. Zo kunnen ook de generaties na ons van dit vakmanschap genieten.

De 124 poppen tonen de rijke diversiteit en geschiedenis van het Mechelse figurentheater. Ze zullen niet in het depot verdwijnen, maar blijven bij figurentheater De Maan in de Brusselpoort. Daar worden ze ingezet voor toonmomenten en voorstellingen.