Sociaal tarief voor maaltijden meer dan verdubbeld

don 15 Feb
© Stad Turnhout

Stad Turnhout trekt het sociale tarief voor maaltijden aan huis en in de drie dienstencentra van Zorggroep Orion vanaf 1 maart omhoog. Op die manier wil het stadsbestuur elke Turnhoutenaar toegang geven tot een gezonde en lekkere maaltijd. Sociale tarieven zijn ook een middel in de strijd tegen eenzaamheid.

Het sociaal tarief is een financiële tussenkomst in de prijs van de maaltijden die aangeboden worden door Zorggroep Orion.” Om de stijging van de voedselprijzen tegen te gaan, hebben we als stadsbestuur besloten om het sociaal tarief op te trekken van 1,20 euro naar 3 euro. Zo verzekeren we dat iedere inwoner toegang heeft tot een gezonde en betaalbare maaltijd,” vertelt schepen van Sociale Zaken Kelly Verheyen.

Eenzaam

“We passen het sociaal tarief toe op maaltijden aan huis, maar ook op maaltijden in de dienstencentra, omdat we daarmee de sociale netwerken willen versterken. Uit het seniorenbehoeftenonderzoek is gebleken dat meer dan 45 % van de Turnhoutse senioren zich eenzaam voelt. Met gemeenschappelijke maaltijden die tegelijk betaalbaar zijn, kunnen we hen daarbij helpen,” aldus schepen Verheyen.

De procedure om het sociaal tarief aan te vragen blijft ongewijzigd. Inwoners kunnen nog steeds terecht bij De Wending, het Welzijnsonthaal en de lokale dienstencentra. Daar kunnen zij zowel maaltijden aan huis aanvragen als een pasje voor de restaurants van Zorggroep.