Rapport Operatie kelk laat op zich wachten

woe 10 Apr
© RTV archief

De commissie in het federaal parlement die Operatie Kelk onderzoekt, zal voor de ontbinding van het parlement, niet meer kunnen samenkomen. Operatie Kelk is het grootscheepse onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk dat begon met een huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen in 2010.

RTV was toen meteen getuige van die huiszoeking. Er wordt nog altijd gewacht op een rapport van de Hoge Raad voor Justitie over Operatie kelk. Dat zou er volgende week zijn maar over een maand wordt het parlement ontbonden voor de verkiezingen van juni.

De onderzoekscommissie werd opgericht na de TV-reeks "Godvergeten" die opnieuw een schokgolf door het land joeg rond seksueel misbruik in de Kerk. Meteen rees de vraag waarom het onderzoek dat in 2010 van start ging, nog altijd niet voor de rechter is gekomen. De commissieleden hebben zich geëngageerd om de commissie voort te zetten wanneer het parlement opnieuw is samengesteld.