Vooruit Herentals zamelt schoolgerief in voor kansarme kinderen

vrij 12 Aug 2022
Op de wekelijkse markt van Herentals kon je vandaag schoolspullen doneren voor kansarme kinderen. Het initiatief kwam van de partij Vooruit die hiermee iets wil doen aan de dure schoolfactuur. Want ook al is het onderwijs in de lagere school gratis, september is voor veel gezinnen een dure maand. Zeker voor mensen die het niet zo breed hebben. En dat probleem doet zich steeds meer voor in Herentals.