VIDEO: Voetbalterreinen Mol-Donk buitenspel gezet door asbest

din 25 Jul
Op twee Molse voetbalvelden kan er niet langer gevoetbald worden. Het gaat om twee voetbalvelden op de sportsite van Donk. De gemeente Mol kreeg het advies om ze niet langer te gebruiken. Uit onderzoek door experts van ABO is gebleken dat er in de bovenste bodemlaag asbest zit en dat een mogelijk risico op blootstelling aan vrijkomende asbestvezels niet mag genegeerd worden.

Onder deze twee voetbalvelden bevindt zich een voormalig stortgebied. Daarbij werd in een ver verleden de voormalige ontginningsput opgevuld met asbesthoudende materialen. Dit vroegere stort werd nadien opgehoogd om er de huidige sportactiviteiten op te kunnen laten plaatsvinden.

De Molse sportsite zal daarom nu moeten gesaneerd worden. Intussen betreurt het Molse gemeentebestuur de verregaande gevolgen voor de clubs, maar sluit ze zich uiteraard aan bij het verbod om de sportvelden te gebruiken. Het gemeentebestuur gaat de komende dagen en weken samen met de betrokken voetbalclubs op zoek naar oplossingen voor de korte en lange termijn. 

Foto’s: Twee voetbalvelden sportsite Donk mogen uit voorzorg niet langer gebruikt worden