VIDEO: Jong en oud trekken al zingend door de straten van Olmen voor snoep en geld

maa 12 Feb
bedelzingen_in_olmen_1202_01.jpg
Jong en oud gaan vanmorgen op stap door de straten van Olmen. Het is weer een kleurrijke en vrolijke bedoening met luid gezang her en der. In Balen leeft de carnavalstraditie van de bedelzangtochten: er is 'Nieuwjaarke Zoete' op 31 december in Hulsen, 'Driekoningen' op 6 januari en 'Bedeltocht van de Vastenavondpartijen' op de maandagvoormiddag van vastenavond in Olmen, en dat is vandaag dus. Alle zangers hopen op wat snoep, centjes of een 'drankje'.
bedelzingen_in_olmen_1202_02.jpg

Bedelzingen: "Hoog huis, laag huis , er zit een gierige pin in huis"

De bedelzangtradities zijn vele eeuwen oud. Oorspronkelijk waren het arme mensen die uit bittere noodzaak bedelden om de barre wintermaanden door te komen. De laatste decennia is de traditie overgenomen door jong en oud om extra zakgeld of snoep in te zamelen.  

De Vastenavondvieringen in Olmen krijgen vandaag hun hoogtepunt met in de voormiddag het bedelzingen en om 16 uur de verkiezing van de koningen en koninginnen. Morgen om 13.30 uur is er naar jaarlijkse traditie dan nog het grootse ‘Defilé’ met alle vastenavondpartijen op de Olmense Markt. 

Foto's: RTV