Nieuw stadion Racing Mechelen biedt ook plaats voor recreatie, horeca en hotel

woe 17 Apr
© Racing Mechelen

Racing Mechelen heeft de plannen voor een nieuw stadion voorgesteld. Dat zal niet alleen dienstdoen als voetbalstadion, maar ook als centrum voor diverse recreatieve activiteiten zoals een hotel, diverse sportactiviteiten en horecagelegenheden.

Het afgelopen jaar is een cruciale periode geweest voor het nieuwe stadion dat Racing Mechelen wil bouwen. Er is intensief overleg gevoerd met verschillende belanghebbenden om een duidelijke visie te ontwikkelen. Dit omvatte uitgebreide gesprekken met buurtbewoners, supporters, stad Mechelen en de stedenbouwkundige diensten van de Stad.

Op basis van dat overleg werd een voorlopig ontwerp opgesteld. Daarin is er naast een voetbalstadion ook plaats voor diverse recreatieve activiteiten zoals een hotel, fitness, bowling, diverse sportactiviteiten en horecagelegenheden. Om de impact op de directe omgeving te minimaliseren, komt er onder het hoofdveld een ondergrondse parking. Het voorlopige ontwerp vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het stadionproject.

Commerciële partners

“Een ander belangrijk onderdeel in het vervolgtraject voor de realisatie van het nieuwe stadion is het aantrekken van commerciële partners, bijvoorbeeld een hoteluitbater of fitnessketen, die samen met ons in dit prachtige toekomstverhaal willen stappen”, aldus Michel Vanstallen, bestuurder Racing Mechelen.

Het nieuwe Racing Mechelen stadion zal niet alleen de groei van de club mogelijk maken, maar ook een brede maatschappelijke rol vervullen. Het biedt extra ruimtes voor de jeugd uit de buurt, draagt bij aan de economische ontwikkeling van de club en stad Mechelen en staat garant voor een duurzame toekomst.