Kathleen De Wolf en Nicolas Van De Vijver versterken lijst Mechelse Volksliga-2xRichting

don 30 mei
kathleen de wolf en nicolas van de vijver volksliga 2xrichting
© Volksliga 2x richting

Na de recente overstap van drie gemeenteraadsleden, mag de Mechelse partij Volksliga-2xRichting, weer twee nieuwe gezichten verwelkomen. Kathleen De Wolf en Nicolas Van De Vijver stellen zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober.

Kathleen De Wolf is voormalig “M+” OCMW-raadslid met een achtergrond in atletiek en gemeenschapswerk in Battel. Nicolas Van de Vijver is een jonge Automation Engineer die betrokkenheid en leiderschap heeft getoond in zijn professionele en studentenleven.

Mobiliteit en huisvesting

Beiden zijn het eens dat een burgerbeweging los van een nationale partij de lokale burgers beter ten dienste kan staan en dat dit de juiste politieke vernieuwing is waar mensen nu nood aan hebben.

Ze zetten zich in voor de vijf actieplannen van VolksLiga-2xRichting. Die richten zich op het verbeteren van de mobiliteit, het bieden van betaalbare huisvesting, het behoud van groene ruimten, het bevorderen van economische assertiviteit en het behoud van cultureel erfgoed.