Drie gemeenteraadsleden van N-VA Mechelen stappen over naar VolksLiga-2xRICHTING

don 16 mei
© VolksLiga-2xRICHTING

Bert Smits, momenteel gemeenteraadslid voor N-VA Mechelen, maakt de overstap naar VolksLiga-2xRICHTING, een lokale lijst. Ook gemeenteraadsleden Kerstin Hopf en Yves Selleslagh maken de overstap.

VolksLiga-2xRICHTING is een lokale libertaire lijst die voor de eerste keer in 2018 opkwam. Ze pleit voor vlotte mobiliteit, meer inspraak, zuinig financieel beleid, meer vrijheid voor de Mechelaar en een focus op kerntaken. Voorzitter Henning Van Duffel verwelkomt drie nieuwe leden. Bert Smits, Kerstin Hopf en Yves Selleslagh, die momenteel voor N-VA in de gemeenteraad van Mechelen zetelen, maken de overstap.

Bert Smits is financieel expert met een doctoraat in de wiskunde, locum hoogleraar aan de KU Leuven en hoofdadministrateur bij de Europese Commissie. Hij woont al meer dan 25 jaar in Mechelen en is sinds 2012 politiek actief. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt hij lijsttrekker van VolksLiga-2xRICHTING.

Derde grootste fractie

Bert Smits, Kerstin Hopf en Yves Selleslagh maken zich zorgen over de omgang met belastinggeld door de stad en pleiten voor een zorgvuldiger beheer van de schulden en activa van de stad. Ze maken een politieke verschuiving omwille van hun groeiende ontevredenheid over de inconsistentie van de N-VA standpunten (o.a. inzake milieu en klimaatbeleid) en de manier van samenwerken. Daarnaast bekritiseren ze het gebrek aan autonomie, de negatieve houding t.o.v. burgerparticipatie en de uitsluiting van verstandig rechtse opvattingen binnen de lokale N-VA tak.

VolksLiga-2xRICHTING krijgt door de overstap meteen drie zetels in de Mechelse gemeenteraad en wordt de derde grootste factie. N-VA houdt nog vier zetels over.