Actief2460 is nieuwe onafhankelijke partij in Tielen-Lichtaart-Kasterlee

din 18 Jun
Groepsfoto Actief2460
© Actief2460

De nieuwe onafhankelijke partij in Tielen-Lichtaart-Kasterlee, Actief2460, heeft haar programma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee voorgesteld. De partij wil zich focussen op vijf kernpunten.

Infrastructuur

Het eerste grote werkpunt volgens Actief2460 is infrastructuur. Ze zegt dat er nood is aan een echte toekomstvisie en niet enkel aan masterplannen voor grote infrastructuurwerken. "Er moet een totaalvisie komen van alle noodzakelijke investeringen. Kasterlee is een schuldenvrije gemeente maar de schulden zitten verborgen in de meer dan 50 gemeentelijke gebouwen en infrastructuur die aan renovatie toe zijn." Volgens lijsttrekker Rita Thijs.

Ook moet er volgens de partij een nieuwe sporthal komen in Lichtaart. Sportverenigingen zouden uitwijken naar buurgemeenten omdat er een tekort is aan beschikbare uren. "Wanneer dit realiseerbaar is, zal duidelijk worden na de opmaak van een investeringsplan,” vervolgt Rita Thijs.

Inspraak van de burgers

"Actief2460 wil meer rekening houden met de verwachtingen van de inwoners en zien hoe de dienstverlening hierop beter afgestemd kan worden. Ook een ombudspersoon en de versterking van de adviesraden met klankbordgroepen staan op het programma.” Dat zegt Dries Eilers de programma teamleider van Actief2460.

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Het derde kernpunt van de partij is inzetten op verkeersveiligheid en mobiliteit. Ze komt met concrete voorbeelden: op de verbinding Geel-Turnhout moeten zebrapaden komen op de markt. Ook wil ze met het Agentschap Wegen en Verkeer in overleg gaan over zebrapaden op de gewestweg Retie-Lichtaart.

Actief2460 laat ook weten voorstander te zijn om fietspaden gescheiden te houden van de wegen waar dat mogelijk is.

Ruimtelijke ordening

Volgens de partij moet de ruimtelijke ordening gericht zijn op leefbaarheid en niet op het belang van projectontwikkelaars. Actief2460 zegt voor "een rechtvaardig beleid te gaan waarin de regels consequent worden toegepast. Het behoud van het groene karakter van de gemeente en de landbouwgronden staan centraal.”

Geen fusie met Lille

Het vijfde en laatste standpunt is duidelijk: Actief2460 wil niet dat Kasterlee fuseert met Lille. “We zien vooral nadelen in een fusie met Lille en bovendien willen we de jaarlijkse uitbatingskosten van ongeveer 1 miljoen euro voor het zwembad niet meebetalen.”

Wel wil ze samenwerken met KORDIA (Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar, Lille en Kasterlee.) Dat zou schaalvoordelen opleveren en terwijl de zelfstandigheid en identiteit behouden. Volgens de partij is het de ideale formule.

Actief2460 zal zondag 13 oktober voor het eerst opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen.