Nieuwe bedrijvenzone Geel wordt 'Entertainment Valley' met 1000 extra jobs

maa 20 Nov
In Geel zal de nieuwe bedrijvenzone Liessel zorgen voor 1000 nieuwe jobs. Vier grote spelers zullen er zich gaan vestigen, waaronder Group Heylen en Bleckmann, vooral logistieke dienstverleners. Dat hebben IOK en de stad Geel uiteindelijk beslist na een toewijzingsprocedure. Momenteel is er al gestart met de aanleg van de weginfrastructuur, de eerste bouwwerken zijn voorzien nog voor het einde van het jaar.