Tegen eind 2025 geluidsmuren langs N16 in Battel

don 6 Jun
brug n16 Battel geluidsschermen
© Archief RTV

Stad Mechelen en het Vlaams Gewest hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de plaatsing van geluidsmuren langs de N16 in Battel. Voor eind 2025 moeten de geluidsmuren er staan.

Op het tracé van de N16 boven Battel tussen kilometerpunten 2.1 en 2.6 komen over een strook van 500 meter geluidsmuren aan weerszijden van de straat. Die moeten de geluidshinder afkomstig van het wegverkeer verminderen. Op de plaatsen waar het lawaai onvoldoende kan worden verminderd door een stille wegverharding of een snelheidsbeperking kunnen zij de geluidoverlast beperken.

Geluidsmetingen

De inwoners van Battel zijn al langer vragende partij voor geluidsmuren langs de gewestweg. Ook uit de geluidsmetingen die in opdracht van de stad in 2022 werden uitgevoerd, bleek dat de woonzone effectief in aanmerking komt voor een geluidswerende constructie.

De werken starten binnen het jaar. Voor eind 2025 kunnen de geluidsmuren er staan.