Duidelijke voorrangsregeling op kruispunt Elsendonkstraat en Paashoekstraat in Nijlen

vrij 21 Jun
Kruispunt Paashoekstraat Elsendonkstraat Nijlen
© Gemeente Nijlen

Het lokaal bestuur van Nijlen test van 24 juni tot 24 september een andere verkeersregeling uit aan de aansluiting van de Elsendonkstraat met de Paashoekstraat. Die moet meer duidelijkheid brengen over de voorrangsregeling aan het kruispunt.

De verkeersregeling aan het kruispunt van de Elsendonkstraat met de Paashoekstraat zorgt soms voor onduidelijkheid over wie er voorrang heeft. Het lijkt op een rond punt maar het is dat niet. De zichtbaarheid is niet vanuit elke hoek optimaal. Bovendien kruisen auto’s en zwakke weggebruikers elkaar daar zeer vaak.

Het lokaal bestuur wil de situatie nu veiliger maken. Met een testopstelling wil ze duidelijker aanduiden wie er voorrang heeft.

Aparte afslag voor fietsers

Zo komt er voor fietsers die uit de Elsendonkstraat komen en naar de Paashoekstraat willen afdraaien een aparte smalle afslag. Die wordt van de rijbaan gescheiden door een plantvak met lage bloembakken.

Auto’s die uit de Paashoekstraat komen en richting Bouwelsesteenweg rijden, hebben voorrang op verkeer dat uit de Elsendonkstraat komt. In de rijrichting van de Bouwelsesteenweg naar de Katerstraat toe, heeft verkeer dat links de Paashoekstraat kiest voorrang op het verkeer dat uit de Elsendonkstraat komt en de andere richting op gaat.

De voorrangsregeling wordt duidelijk aangegeven met de nodige verkeersborden en wegmarkeringen. Na een periode van drie maanden wordt deze opstelling geëvalueerd.