Brug tussen Keerdok en Winketkaai in Mechelen in 2025 klaar

zat 6 Jul
© Sweco

De stad Mechelen maakt vaart op de Keerdoksite. Dit weekend kan je al gaan wandelen in het Keerdokpark en is er Sfeerdok zondag tussen 13 en 17 uur met alle info over het totaalproject maar ook de brug die het Keerdok met de Winketkaai zal verbinden maakt vorderingen. Tenminste de procedure. Vanaf 4 september kan een aannemer worden gekozen en als alles goed gaat is de brug in 2025 een echte verbinding in dit vernieuwde stadsdeel.

Over de Afleidingsdijle op de Keerdoksite ligt al een brug voor gemotoriseerd verkeer en een fiets- en voetgangersbrug die het Rode Kruisplein verbindt met het jaagpad langs de rivier. De beweegbare fietsbrug wordt in het verlengde van de Spreeuwenhuisstraat aangelegd en zal de oost- en westoever van de Binnendijle verbinden.

Veel handiger en aangenamer

Een brug over de Binnendijle die de Winketkaai verbindt met het Rode Kruisplein moet het fietsroutenetwerk in het nieuwe stadsdeel compleet maken. De zachte weggebruiker zal zich zo veel makkelijker en aangenamer kunnen verplaatsen.

Beetje Amsterdam

Er komt een zogenaamde Hollandse klapbrug van 31 meter lang en 5 meter breed die voor iedereen uit de wijken Battel, Mechelen Zuid en Mechelen Noord een handige shortcut zal zijn. De brug wordt een landmark met een ophaalinfrastructuur tot 9 m hoog. Er komen 4 brugpijlers: 2 op de kades en 2 in het midden van de Binnendijle. De brug wordt voorzien van moderne verlichting zoals op de Sofie Berthoutbrug over de Afleidingsdijle. Het beweegbaar deel van de brug is volledig van staal.

Veilig fietsen en wandelen

De brug zal bestand zijn tegen ijzel. De omgeving wordt ook mee aangepakt zodat fietsers en voetgangers een veilige kruising hebben met het ander verkeer. Langs beide uiteinden van de brug zullen een afsluitboom, stoplicht en een geluidsinstallatie worden geplaatst als er boten op de Binnendijle door moeten.