Minder kindjes geboren in Kempense ziekenhuizen in 2022

maa 2 Jan 2023
De laatste twee jaar worden er in de Kempen iets minder kinderen geboren. In het AZ Turnhout bijvoorbeeld zijn er het voorbije jaar 1.557 bevallingen geweest. Een lichte daling ten opzichte van 2021 en 2020. De vier Kempense materniteiten hielpen in 2022 exact 3.766 kinderen ter wereld, liefst 229 minder dan in 2021. In het Ziekenhuis Geel hebben dit jaar 753 kinderen het levenslicht gezien. In Mol liep de teller in 2022 op tot 725. In het ziekenhuis van Herentals werden 731 kinderen geboren.

Kinderwens in vraag stellen en stijging hoogrisicozwangerschappen

Hiervoor zijn verschillende redenen. “We voelen dat er meer nagedacht wordt over een kinderwens, zeker ook bij jonge koppels”, zegt gynaecologe Magali Verheecke van het AZ Turnhout. “Het is niet meer zo evident om in deze onzekere wereld met oorlogen, stijgende (energie)prijzen en klimaatsveranderingen zwanger te worden en een kind op te voeden. 

Daarnaast is er een stijging van het aantal ‘hoogrisico-zwangerschappen’. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen met hoge bloeddruk of diabetes, ernstig overgewicht, auto-immuunaandoeningen . Bij deze zwangerschappen is er intensievere opvolging nodig. Ze resulteren ook in een beperking van het aantal zwangerschappen per koppel”, legt dr. Verheecke uit. 

Huiselijke sfeer 

“Een andere trend die is dat meer koppels de klassieke werkwijze bij een bevalling in vraag stellen en een meer natuurlijke bevalling - al dan niet thuis - nastreven. AZ Turnhout speelt intussen ook in op de vragen om de huiselijke sfeer ook meer in het ziekenhuis te voorzien. Sinds dit jaar zijn badbevallingen in het ziekenhuis bijvoorbeeld mogelijk.

Foto AZ Turnhout: Maria Daniela Mechetei uit Dessel met haar dochtertje Eveline. Een van de 5 nieuwjaarskindjes die geboren werden in AZ Turnhout.