Meer robotchirurgie in Ziekenhuis Geel

din 6 Dec 2022
Robotchirurgie kent een flinke opmars en wordt meer en meer toegepast in verschillende heelkundige domeinen. En ook het ziekenhuis Geel investeert volop in robotchirurgie en die technologie krijgt nu ook een toepassing bij operaties aan de buikwand, maag en darmen.

Robotchirurgie laat toe heelkundige procedures met een hogere precisie uit te voeren. Het gebruik van de robot is al langer gekend binnen de urologie, voornamelijk voor operaties aan de prostaat. Binnen de abdominale heelkunde groeit de toepassing, meer bepaald bij buikwandchirurgie en bij operaties van maag en darmen, waaronder ook kankeroperaties.

De hoge graad van precisie biedt een groot voordeel voor de patiënt. Het omliggend weefsel wordt tijdens de ingreep zoveel mogelijk gespaard. Er is dus minder risico op weefselschade en postoperatieve complicaties zoals nabloeding, wondinfectie, … Voor bepaalde ingrepen is de operatieduur dankzij de efficiëntere handelingen significant korter en de patiënt kan doorgaans ook sneller naar huis.

Foto: ziekenhuis Geel