Kempisch forum voor Atoomstop twijfelt aan Boomse kleilaag

vrij 14 Apr 2023
Het Kempisch Forum voor Atoomstop is er rotsvast van overtuigd dat er binnen afzienbare tijd hoogradioactief afval in de Kempen geborgen zal worden, meer bepaald in Dessel. Het Studiecentrum voor Kernenergie voert al meer dan 40 jaar onderzoek uit naar de berging van radioactief afval, en volgens hen ZOU de Kempense kleigrond daar wel eens geschikt voor kunnen zijn. Maar of dat ooit daadwerkelijk zal gebeuren, is nog niet duidelijk.