Justitie wil springstoffen opslaan in loods in Herentals

don 16 Mar 2023
Het Brusselse FOD Justitie heeft bij de stad Herentals een vergunningsaanvraag klasse 2 ingediend, voor het opslaan en/of verbruiken van springstoffen op een terrein aan de Geelseweg. Het openbaar onderzoek loopt nog t.e.m. 23 maart.

FOD Justitie wil een gedeelte van een loods achter de bouwmarkt Santens aan Geelseweg gebruiken voor de opslag van in beslag genomen goederen. Het gaat om o.a. drugs, munitie (stalen van kruitmengsels en veiligheidspatronen voor handvuurwapens), aerosolen en gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen.

Beveiliging

Voor de veiligheid komen er aan de loods een elektronische toegangscontrole en hoge hekken. Verder komt er inbraak- en branddetectie en krijgt slechts een beperkt aantal mensen toegang tot de site. De loods zelf wordt gemaakt van onbrandbare materialen en er zijn geen ramen.
.
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen, na afspraak, het dossier inkijken bij de dienst omgeving in het administratief centrum, Augustijnenlaan 30. Bezwaren moeten uiterlijk op 23 maart ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, via info@herentals.be, per post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket.

Foto: RTV